MAŠINE ZA ARMATURNE MREŽE

VM-20/25-1000NC-UD-2C

Mašina može da vari dve poprečne žice sa gornje i donje strane uzdužnih žica tako da prevrtač mreže nije potreban.

MAŠINA ZA MREŽE VM-10/25-1000NC-P

Mašina je automatska, uzdužne i poprečne žice vuče sa kalema.

MAŠINA ZA ARMATURNE MREŽE VM-10-25-1-AP-P

Mašina za izradu armaturnih mreža, koristi uzdužne žice iz šipke, poprečne žice sa kalema, sa prevrtačem. Koristi se za varenje armaturnih mreža sa rastojanjem uzdužnih žica 100mm i 150mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 50mm do 250mm i prečnikom varene žice od 4mm do 10mm.

MAŠINA ZA ARMATURNE MREŽE VM-15/25-1-AP

Mašina za izradu armaturnih mreža, koristi uzdužne žice iz šipke, poprečne žice sa kalema, bez prevrtača. Koristi se za varenje armaturnih mreža sa rastojanjem uzdužnih žica 150mm i 200mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 50mm do 250mm i prečnikom varene žice od 4mm do 8mm.

MAŠINA ZA ARMATURNE MREŽE VM-10/25-1-P

Mašina za izradu armaturnih mreža, koristi uzdužne i poprečne žice iz šipke, sa prevrtačem. Koristi se za varenje armaturnih mreža sa rastojanjem uzdužnih žica 100mm i 150mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 50mm do 250mm i prečnikom varene žice od 4mm do 10mm.

MAŠINA ZA NAMENSKE MREŽE VM-5/5-1

Mašina za izradu namenskih mreža, koristi uzdužne i poprečne žice iz šipke. Koristi se za varenje mreža sa rastojanjem uzdužnih žica od 50mm do 100mm, sa rastojanjem poprečnih žica od 20mm do 50mm i prečnikom varene žice od 2mm do 5mm.

MAŠINA ZA ARMATURNE MREŽE VM-19/25-1000 NC – ROLL

Mašina je namenjena za izradu armaturnih mreža u rolni, širine od 2000 mm do 2400mm, sa rastojanjem uzdužnih žica 100 i 200 mm, rastojanjem poprečnih žica od 50 do 250 mm i prečnikom varene žice od 3 do 5 mm. Dužina rolne od 20m do 50m.

Top