MAŠINE ZA BINOR NOSAČ

MAŠINA ZA BINOR NOSAČ B-90/200-1000NC

Mašina je namenjena za izradu binor nosača sa visinama od 90 do 200 mm, korakom 200mm, prečnikom uzdužnih žica od 6 do 10mm i prečnikom dijagonalnih žica od 4 do 6mm.

Top