SAVIJAČICE

Savijačice SV-16 / SV-22

Mašine za savijanje armaturne žice.

Top