MAŠINE ZA PRERADU ŽICE

KALIBRATORI

ISPRAVLJAČICE I SAVIJAČICE

EL-MET SISTEM proizvodnja:

– mašina za izradu armaturnih mreža
– mašina za distancere
– mašina za izradu binor nosača
– mašina za kalibrisanje, orebravanje i namotavanje žice
– automat za uzengije
– mašina za ispravljanje i sečenje zice
– mašina za savijanje žice
– aparata za čeono zavarivanje žice.

EL-MET SISTEM

Adresa: Kralja Petra I 334, 11400 Mladenovac, Srbija
web: www.el-met.rs
e-mail: office@el-met.rs
Telefon:+381 64 21-41-106

Top