EL-MET SISTEM

-1995. godine pravimo prve proizvode.
Na samom početku bavili smo se proizvodnjom raznih vrsta alata, opreme za lov i ribolov, i slično…
U narednom periodu utrošeno je dosta vremena i snage u investiranje buduće firme i razvijanja proizvodnje.
-2000.godine, marta meseca, firma EL-MET SISTEM počinje sa radom
-Danas se EL-MET SISTEM bavi proizvodnjom mašina za preradu žice.

– mašina za izradu armaturnih mreža
– mašina za izradu binor nosača
– mašina za kalibrisanje, orebravanje i namotavanje žice
– mašina za ispravljanje i sečenje zice
– mašina za savijanje žice
– aparata za čeono zavarivanje žice.

Prodaja naših proizvoda je pre svega zaživela u inostranim zemljama, kao sto su: Rusija, Grčka, Izrael, Palestina, Alžir, Nigerija, Kanada, Rumunija, Bugarska, BiH, Hrvatska, Makedonija, Albanija…
-Firma EL-MET SISTEM nastoji da učestvuje na što većem broju sajmova, kao i do sada, pa se tako može pohvaliti diplomama i zahvalnicama; jedna od njih je i diploma za učesće u finalnom takmicenju za najbolju tehnološku inovaciju 2011.
-Posebna pažnja se poklanja inovativnoj opremi i sve sa ciljem poboljšanja rada, kvaliteta i brzine izvršenja usluga (korišćenje CNC opreme).

Top