AUTOMATSKE MAŠINE ZA IZRADU POLU-BINORA (DISTANCERA)

AUTOMATSKA MAŠINA ZA IZRADU POLU-BINORA (DISTANCERA) PB-70/250-1000NC-2C

Mašina je namenjena za izradu distancera za mreže sa raznim visinama. Mašina je automatska, sve žice vuče sa kalema, ima dupli korak varenja I radi dva distancera u isto vreme.

Top