KALIBRATORI

KALIBRATOR K-60/3

Mašina za kalibrisanje (provlačenje) žice kroz matricu od tvrdog metala prilikom čega se smanjuje prečnik i povećavaju mehanička svojstva žice.

KALIBRATOR K-60/2

Mašina za kalibrisanje (provlačenje) žice kroz matricu od tvrdog metala prilikom čega se smanjuje prečnik i povećavaju mehanička svojstva žice.

Top