MAŠINA ZA BINOR NOSAČ B-90/200-1000NC

Mašina je namenjena za izradu binor nosača sa visinama od 90 do 200 mm, korakom 200mm, prečnikom uzdužnih žica od 6 do 10mm i prečnikom dijagonalnih žica od 4 do 6mm.

Specifikacija mašine:

Oznaka

B-90/200-1000NC

Tehničke karakteristike

-instalisana snaga:
transformatori 1x125kwa, 1x150 kwa
elektromotori 20kw

- priključni napon 3x400VAC, 50 Hz
- upravljanje PC
- dimenzije mašine 30m x 4m x 2m (4m visina kompenzatora)
- mašina je automatska, sve žice vuče iz kalema
- prečnik uzdužnih žica od 6mm do 10mm
- prečnik dijagonalnih žica od 4mm do 6mm
- korak 200mm
- visina od 90mm do 200mm
- maksimalna dužina binor nosača 12m
- brzina mašine 15m/min sa jednim korakom varenja
- brzina mašine 25m/min sa duplim korakom varenja

Saznajte više
    Top