VM-20/25-1000NC-UD-2C

Mašina može da vari dve poprečne žice sa gornje i donje strane uzdužnih žica tako da prevrtač mreže nije potreban.

Proizvodnja varene žice sa mašinom VM-20/25-1000NC-UD-2C:

Specifikacija mašine:

Oznaka

VM-20/25-1000NC-UD-2C

Tehničke karakteristike

- snaga transformatora: 14x63 kVA
- snaga motora: 155 kW
- napajanje: 3x400 VAC
- upravljanje: PC
- dimenzije mreže: 6000x2000 mm
- prečnik žice: 4-8 mm/6-10mm
- rastojanje uzdužnih žica: 150 i 200 mm
- rastijanje poprečnih žica: od 150 do 200 mm
- brzina zavarivanja: 180 taktova/min
- dimenzije mašine: 55x11x4 m
- mašina je operativna sa 2 radnika

Saznajte više
    Top